previous arrow
Slide

Where is Home | Au Pair

Het je nergens “echt thuis” voelen, het nergens bij horen, het in je eentje buiten de groep vallen is voor mij een thema dat zich heeft vertaald in de serie Where is home.

Verbinding tussen moeder en kind in Au pair. Een veilige hechting van ieder mens wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de band die een kind met zijn of haar ouders/verzorger heeft en kan bepalend zijn voor je vermogen in later leven met anderen te verbinden.

Au Pairs
PROJ Au Pairs002_DWN1nr10
PROJ Au Pairs003_DWQ1nr13
PROJ Au Pairs004_DMW2nr18 (1)
Uit volledig schermNaar volledig scherm
next arrow
Au Pairs
PROJ Au Pairs002_DWN1nr10
PROJ Au Pairs003_DWQ1nr13
PROJ Au Pairs004_DMW2nr18 (1)